specyfikacja techniczna
*rodzaj transportu
*port-miejsce załadunku
*port-miejsce wyładunku
*opis ładunku
(nazwa towaru, ilość towaru, waga, wymiary i rodzaj opakowania w przypadku ładunków drobnicowych)

dane zlecającego ofertę:
*Imię i Nazwisko
firma
NIP
ulica / nr domu
kod pocztowy
miejscowość
*Telefon
telefon komórkowy
faks
*Adres e-mail
*- pole wymagane

Copyright © 1995-2011 KGL Sp. z o.o. Edia.pl