KGL Sp. z o.o.
ul. Abrahama 10/6, 81-352 Gdynia,

NIP: 586-1041-635
REGON: 190430859
KRS: 0000086581 Sąd Rejonowy w Gdańsku,
Kapitał zakładowy: 50. 000 PLN

Bank: PEKAO S.A. I O/Gdańsk Filia Sopot
Konto: 16 1240 1242 1111 0000 1588 0747

Copyright © 1995-2011 KGL Sp. z o.o. Edia.pl